About Me

selected-20 สวัสดีครับ ผมนฤภัทร พญาชัย ชื่อเล่นว่า เซท เป็นคนคุยง่าย รักเพื่อนพี่น้อง เริ่มเข้าสู่วงการ Developer ตั้งแต่ตอนเรียนปี 4 และชอบการทำงาน Freelance มาก่อน เพื่อนำประสบการณ์ต่างๆ มาต่อยอดกับงานที่ได้ทำ รวมถึงเพื่อสร้างธุรกิจบางอย่างให้กับตัวเอง มีทั้งประสบผลสำเร็จบ้าง ไม่ประสบผลสำเร็จบ้าง แต่ทุกอย่างสำหรับผมก็คือประสบการณ์

และนอกจากนั้นผมเองเริ่มชื่นชอบการทำ Online Marketing และ eCommerce อีกด้วย เพราะคิดว่าหลายอย่างรอบตัวเรา สามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้ และนอกจากนั้นในวันว่างๆ แล้ว ผมเองก็มักจะออกจากห้องสี่เหลี่ยม ไปเปิดโลกทัศน์เพื่อผ่อนคลาย พักผ่อน พร้อมหาไอเดียร์ใหม่ๆ มาต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจหรือโปรเจคเล็กๆ เพื่อความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผม

Works

Skills

  • React, Next.js
  • Node.js
  • PHP Laravel Framework
  • MySQL, MongoDB
  • HTML5
  • CSS3, CSS Framework (Bootstrap, Ant Design etc.)
  • AWS, Firebase
  • SEO
  • Online Marketing
  • Scrum Agile Teams